Tornar

Paisatges escarpats erosionats

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

En algun tram del camí, i especialment en aquest on som ara i una mica més endavant, podem observar clarament, ja que hi passem arran i per sobre, els immensos paisatges escarpats que l'erosió de materials tous sedimentaris ha anat produint, especialment en aquest vessant. Estem davant d'una zona de gran pendent de margues i material calcari, amb algun nivell de gres, amb els estrats ben evidents, formant margocalcàries, al descobert a causa de la gran erosió que aquí s'ha produït, esdevenint espais pràcticament estèrils pel que fa a l'arrelament de la vegetació. Podem imaginar-nos com seran aquests vessants en un futur llunyà, ja que el procés d'erosió en si és difícilment parable del tot.

Imatges