Tornar

Pineda de pi roig

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Fins a Sant Joan de l'Avellanet ens acompanyarà una exuberant franja intermitent de pineda de pi roig (Pinus sylvestris). Aquest pi és propi d'ambients més aviat humits de zones de muntanya mitjana, generalment entre els 800 i els 1.600 m d'altitud, més abundant en vessants orientats al nord, tot i que si el grau d'humitat és òptim, és capaç d'arrelar en un alt gradient altitudinal. Se l'identifica fàcilment per la tonalitat rogenca del tronc, sobretot en la part més alta d'aquest. Algunes de les plantes pròpies d'aquest ambient de sotabosc frescal i que podrem identificar a la vora del camí són la prunera silvestre, el xuclamel i el sanguinyol. En alguna part on el grau d'humitat és més alt o constant, podrem veure també l'avellaner. Més endavant, apareix el boix en abundància.

Imatges