Tornar

Proximitat del bosc de ribera

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Degut a la proximitat amb el riu, es poden observar espècies pròpies de bosc de ribera.

Estem circulant per un tram de la via del Nicolau, entre Bagà i Guardiola de Berguedà, que, a causa de la seva relativa proximitat al riu Bastareny, presenta certes espècies pròpies dels boscos de ribera o d'indrets més humits que es van alternant amb el pi roig, que, no obstant, continua sent l'espècie predominant. Hi podem observar vidalba, blada, avellaner, auró, saüc, algun pollancre, àlber, etc. S'hi observa robínia, també anomenada acàcia borda, espècie al·lòctona i d'un gran poder invasor generalment als boscos humits i de ribera.

Imatges