Tornar

Afloraments de roca calcària

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

A mesura que anem pujant, l'aflorament de les roques calcàries es va fent cada vegada més present i la vegetació esdevé progressivament més esparsa i de brolla. Aquesta és la típica roca blanquinosa i grisenca de les muntanyes d'aquesta zona i del Garraf, d'on se n'extreu la calç, entre d'altres derivats. Aquests afloraments, amb el pas del temps, esdevenen clapers naturals de pedres que l'erosió de la intempèrie ha anat produint, cobrint grans superfícies i dificultant en part la consolidació de comunitats vegetals més arbòries. Als llocs on encara és possible l'arrelament hi poden créixer alguns pins i alzines, arbres que gairebé sempre es quedaran més aviat petits i matussers.

Imatges