Tornar

La Clota

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Conjunt arquitectònic datat al s. XIV. Edificacions avui en ruïnes que des de la baixa edat mitjana i fins a principis del s. XX conformaren el veïnat del municipi de Begues.

A la vista de les ruïnes que hi resten, el conjunt de la Clota estava format per la casa gran, les cases dels masovers cal Baster i ca l'Agustí, i les construccions destinades a corrals, pallisses, corts, galliners i porxos. Estava organitzada com una petita fortalesa, amb les construccions formant un recinte de manera que les entrades donaven a un barri tancat per una paret alta que tenia l'entrada per l'est i una porta petita emmarcada amb pedra a l'oest.

L'entorn obert sota la línia elèctrica és interessant per veure ocells i floracions primaverals. 

 

Font. Catàleg diputació de BCN

Imatges