Tornar

Les Casetes i mas Roure

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Suposada estança dels masovers del mas Roure, s. XVIII.

N'és destacable l'ús de maons al cos de les entrades principals i de les dues úniques finestres amb què compten, col·locats en sardinell per formar un arc rebaixat en el cas de les portes. A la banda de llevant destaca un baluard amb parament de pedra, de planta més estreta que els dos cossos principals, amb un gran portal d'arc rebaixat fet igualment de maó.

Darrere dels nesprers i de la figuera hi ha unes feixes amb fenàs que ja no es conreeen amb vistes als camps de sota. L'entorn és agradable per aturar-se i descansar. 

Imatges