Tornar

El sauló

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

A terra i als marges de la pista sobre la qual anem caminant, està formada pel sauló, originat per la meteorització química de les roques granítiques que formen gran part del Parc Natural de la Serralada del Litoral.

Les condicions de temperatura i humitat típiques d’aquest clima, fan que els minerals que componen el granit (quars, feldespat i mica) es disgreguin i els trobem per separat.

Normalment el sauló forma capes poc gruixudes que recobreixen les masses rocoses com les que trobem al Maresme i també a la serra de Collserola.

El fet que aquests materials no ha estat transportats, facilita que encara es distingeixin els tres components del granit.

Les sorres litorals de les platges del Maresme, amb un gra gruixut característic, tenen el seu origen en el sauló.

 

Imatges