Fitxa

Introducció

De la font original s’ha conservat la seva façana modernista. La font té dos brocs: el de l’esquerra és d’aigua ferruginosa i l’altre és d’aigua bicarbonatada, i tots dos provenen de mines diferents.

En temps passats, amb més cultius al seu entorn, l’aigua era més abundant i s'embotellava manualment barrejant les aigües dels dos brocs. Així, aquesta aigua tenia un gust notable de ferro i una certa presència de gas carbònic natural. A més, era considerada mineromedicinal i es comercialitzava amb el nom de “Bellot”. Fins i tot, fou premiada per la seva qualitat amb la Medalla d’Or, l’any 1888, durant l’Exposició Universal de Barcelona.

Imatges