Ruta de natura a la riera de Calders
Tornar

Resclosa de Sant Andreu

Punt d'interès
Fauna
Fitxa

Introducció

En aquest punt del riu una petita presa construïda per captar aigua per la masia de Bellveí, forma una làmina d'aigua.

En aquests hàbitats d'aigües tranquil·les, amb diferents espais i profunditats, conviuen peixos, amfibis i macroinvertebrats. La biodiversitat augmenta o disminueix segons la qualitat de l'aigua i de l'entorn.

Aquest tram de riera té una biodiversitat mediocre  amb la presència d'espècies al·lòctones com el peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus)  i el cranc de riu americà (Procambarus clarkii). Totes dues espècies invasores d'origen americà. Aquestes espècies desplacen la fauna autòctona i depreden les larves d'amfibis i alevins de peixos nadius.

El peix sol (foto), va ésser introduït als Països Catalans a  principis del segle xx al llac de Banyoles. La seva alimentació es basa en invertebrats, però també s'alimenta d'alevins. Fins i tot s'ha especialitzat, en aquelles zones on ha estat introduït, a devorar els ous i larves d'altres espècies, raó per la qual és molt perjudicial per al medi ambient.

En arribarens pot soprendre veure un gran ocell que marxa volant. De la mida d'una cigonya però de color gris clar, és el bernat pescaire. La garça més gran que tenim, acostuma a volar fins les resclosses i basses més recòndites per pescar granotes i peixets.  (foto i vídeo)

(Dades “Projecte Rius”)

foto: Simon Pierre Barrette

 

Imatges