Tornar

Vegetació de ribera

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Ens trobem a dins de la riera i en aquest tram es veu de forma evident que el bosc que creix als marges de la riera té una diversitat vegetal i animal més elevada. Aquest tipus de bosc juga un paper molt important en la protecció dels marges de la riera, retenint la terra amb les seves arrels i minvant així els efectes devastadors de les riuades.

Els boscos de ribera estan formats per arbres caducifolis, amb major exuberància a la primavera i l’estiu, moment en el qual és més fàcil sentir el cant dels ocells com l’oriol i el rossinyol. A l’hivern són boscos sense fulles i més transparents, moment en el qual podem observar altres espècies com el lluer o la mallerenga d'aigua i els seus parents, com ara la blava, la carbonera o la cuallarga.

Entre els arbres originals  del bosc de ribera que podem identificar en aquest tram de riu destaquem el vern, el freixe i el saüc, i entre els que són plantats per l'aprofitament de fusta el pollancre i el plataner.

Imatges