Tornar

Basses

Punt d'interès
Fauna
Fitxa

Introducció

Aquesta bassa intercepta les aigües de la torrentera que neix a la costa de Cal Catiu. És un element present en aquest paisatge. El reservori d’aigua servia per abeurar els ramats o per regar zones properes de petita horta.

La humitat del torrent facilita el naixement del canyís i assegura l’èxit en la plantació de pollancres que fan una bona ombra. De manera natural, els roures també troben en aquestes torrenteres prou humitat per créixer.

Tanmateix, aquestes basses són un oasi per tot tipus de fauna, tant d’artròpodes com els espiadimonis o amfibis com la granota, gripau comú o d’esperons que hi posen els ous. Probablement l’elevada concentració de nitrats afecti aquestes fases aquàtiques d’atròpodes i amfibis.

Els ocells hi troben, a la bardissa del voltant, un bon lloc de refugi i cria. Podem veure el cargolet, la mallerenga carbonera, la merla, el rossinyol i fringílids com les caderneres, verdums o gafarrons.

 

Imatges