Tornar

Costes i serrals

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Som a la zona del serrat del Ripés. D’aquí dalt, a l’oest veiem la serra de Busa i Bastets i al darrere la serra de Guixers i el Port del Comte.

Els terrenys en pendent, rocosos i no conreables, corresponen a serrals i costes, com també a marges de torrents i rieres.

Aquests serrals corresponen a materials sedimentaris fortament compactats que la retirada de l’antic mar, ara fa cinc milions d’anys, no es va poder endur, deixant-los a la vista. Amb el temps, aquests serrals també s’han anat desgastant i erosionant per l’acció de l’aigua i el gel donant forma als relleus que avui veiem.

Formats principalment per roques sedimentàries carbonatades de gra fi. Altres roques més toves com les margues, han estat erosionades donant lloc als plans de conreu. Quan es trobaven formant capes entre roques dures, en erosionar-se, han estat les causants de la formació de les balmes.

 

Imatges