Tornar

La Fonteta

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

La importància de l'aigua i de les fonts, sobretot al voltant del nucli antic, que és rocós i, per tant, s'ha de portar l'aigua de fora, queda palès en un document mecanografiat de l'Ajuntament, on queda constància de les actuacions municipals relacionades amb aquest tema entre els anys 1900 i 1969.

Treballada aixeta amb un broc en forma de cap de gos de bronze. Per damunt d'aquest últim s'observa el mecanisme que l'acciona, una mena de gla foradat pel qual travessa un cargol mascle amb femella de 20 cm de llarg. L'aigua que es perd baixa per la rampa del camí en direcció a una torrentera que mena al rec de la Balma.

 

Imatges