Tornar

Molí de Bernadàs

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Data del s. XVI-XVIII. És l’altre dels tres molins a la riera de Clarà. Consta de dues parts, la de l'habitatge (hi van viure fins fa uns 40 anys) i la del molí, diferenciació que encara es pot veure clarament (a la façana principal hi ha una obertura que era l'entrada del paller o graner). En aquesta àrea encara es conserva el forn de pa i la cuina.

Tota la zona que dona a la façana est era la zona destinada a l'activitat industrial, la resta era per a habitatge. Es conserva el pou, construït amb carreus molt regulars i ben treballats, a més del carcabà i la bassa que va ser construïda aprofitant la part baixa d'una cinglera. La vegetació no permet seguir-ne tota la planta. La planta original del molí era quadrada, adaptada a la topografia existent, amb planta baixa i pis (uns 7 metres d'alçada al carener).

Aquesta pedra que hi ha amb forats a pocs metres de la façana sud té a veure amb l’activitat agrícola de l'època i, tot i que podria tractar-se de la premsa del molí, no és segur afirmar-ho.

 

Imatges