Tornar

Vegetació de ribera

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

La presència d’aigua durant tot l’any gràcies al riu Llobregat fa possible l’existència de boscos de ribera com per exemple les salzedes i sobretot les alberedes que veurem a la banda dreta del riu. També s’hi formen extensions de canyissar, bogar i força canyars.Hi apareixen alguns tamarius i, com a espècie més destacable, el freixe de flor (Fraxinus ornus), molt rar a Catalunya.

A més de la disponibilitat d’aigua contínua, aquests boscos també disposen d’una gran quantitat de nutrients aportats pels sediments que va dipositant el riu a les anomenades planes al·luvials. Precisament per aquests dos factors, els boscos de ribera són tan productius.

D’altra banda, però, l’elevada productivitat d’aquestes terres també ha generat que tradicionalment s’hagin explotat agrícolament. És per això que molts dels rius catalans no presenten boscos de ribera ben establerts i conservats. Si bé és cert que podem trobar sovint espècies d’arbres típiques d’ambients fluvials, en pocs casos trobem boscos ben estructurats tal com hauríem d’esperar, ja que a més de l’activitat agrícola hem de sumar-hi les nombroses pertorbacions humanes a les quals sotmetem aquests ecosistemes. 

FOTO: Wikipedia

Imatges