Tornar

Cal Garrofer

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Masia de finals del segle XVI adossada a la torre de defensa coneguda pel nom de torre d'Antoni. Ha sofert diverses transformacions, la darrera el 1947, que li proporcionen un aspecte irregular, quelcom que es fa molt palès a les finestres del costat dret. 

La torre de defensa és de planta quadrada amb accés pel primer pis, des de la masia de Cal Garrofer, a la qual hi estava unida fent de pont amb el desaparegut mas de ca l'Armand. El pis superior s'obre amb una galeria d'arcs rebaixats. Aquesta era una manera de protegir-se dels corsaris si es perdia el mas: recluint-s'hi dins la torre.

Font (CEDIP).

Imatges