Tornar

Mas de Can Gomar

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

És l'actual Casal de Cultura. Presenta una torre fortificada de secció rodona datada d'entre els segles XIII i XV, possiblement anterior a la masia. 

Connecta amb aquesta per un pontet. Tot el conjunt ha estat molt restaurat. La torre està coronada per una corsera sostinguda per mènsules de pedra de marès rogenca. Del mateix material són les dovelles de la porta i els brancals de les espitlleres, mentre que les finestres estan emmarcades amb pedra clara.  

Està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Font (CEDIP).

Imatges