Tornar

Ca la Marieta Gran

Fitxa

Introducció

En aquestes construccions i podem trobar una sèrie d'elements funcionals que caracteritzen les barraques de pedra seca, com ara els voladís o escopidors de pedres disposades al capdamunt de la paret, les quals sobresurten força. La seva funcionalitat és la d'ajudar a que l'aigua de la pluja no afecti les parets de la barraca i aquesta s'ensorri. 

La finestra és una petita obertura practicada a mitja alçada en les parets laterals de la barraca per a permetre l'entrada de la llum i la ventilació. Són de reduïdes dimensions i permeten veure des de l'interior a l'exterior sense ser vist des de fora. També servien per caçar conills de dins la barraca estant. 

Barraca no aïllada sinó adosada a marge existent. Cal estalviar feina!

Imatges