Tornar

Cal Piferrer

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

L’any 1924 el matrimoni Piferrer Campmany va reconstruir, amb cert aire noucentista, aquesta casa. Els Campmany eren uns industrials tèxtils del Maresme emparentats amb la noble nissaga dels Feliu de la Penya. Van venir als hostalets atrets per Montserrat, i fins i tot es van fer pintar un mural de la muntanya a sala de música.

La casa ha tingut diversos usos, va ser escola de nens entre 1915-18, seu de la CNT el 1936 i seu de Falange Española durant la postguerra. Avui perdura a mans dels seus descendents, els Frias Climent.

Imatges