Tornar

Les masies

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Aquesta perifèria del parc de Collserola, tenia un important caire agrícola i així ho manifesta l’elevat nombre de masos que trobem. Davant mateix teniu Can Fatjó i just per sobre, darrere seu, treu el cap Can Merlès. A l’esquerra, seguint el curs de la riera de Sant Just, veiem també Can Carbonell.

Avui dia, la majoria han hagut de reconvertir la seva activitat al sector terciari: hípiques, tenis, restauració, allotjaments rurals, etc.

Can Fatjó, datada al s. XIV. Antigament un únic edifici que posteriorment es va anar ampliant. No és fins a 1690 que s’anomena Can Fatjó. Al llarg dels anys va anar canviat de nom pel fet que només hi havia pubilles i la casa prenia el cognom dels seus marits. Va ser molt important cap el 1850 quan tingué una gran superfície de terres de conreu. A la façana principal destaquen les seves finestres gòtiques. També veurem un rellotge solar justament al damunt de la porta principal, amb un portal adovellat de pedra a mitja volta. Al pis també hi ha dues finestres balconeres, poc freqüents a les construccions de les masies de l’època.

Imatges