Gaià
Tornar

Margues i gresos

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

En tot aquest recorregut el talús de la pista ens va mostrant les formacions rocoses que conformen la geologia d’aquest indret. La formació molassa de Solsona. Capes de gresos més durs i de color més grogós, alternant amb margues més toves i de color vermellós. Aquestes formacions de l’oligocè es repeteixen en bona part de la Catalunya central. Són materials sedimentats en un mar interior que es va anar assecant des de fa uns 35 milions d’anys. Sembla que en aquell període molt plujós, potents rius drenaven els sediments provinents de les muntanyes pirenaiques i els dipositaven al fons del mar (Un braç de l’Atlàntic llavors ja tancat) fins a reblar-lo.    

Imatges