Gaià
Tornar

Feixes de Monistrol

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

En aquest indret, amb una àmplia feixa hi ha les restes d'un poblat d'època visigòtica, sembla que ocupat entre els segles V-VII dC. També hi ha les restes sobreposades d'un mas alt-medieval (ja d'època comtal, segles IX-XI) que està associat amb una possible ferreria.

Aquest assentament s'ha de relacionar amb el topònim de Monistrol de Gaià, l'origen del qual s'inicia a l'Antiguitat Tardana i indica l'existència de petits nuclis monàstics que possiblement van perdurar durant l'alta edat mitjana, des de llavors n'hauria quedat només el record i el nom. Concretament, tenim documentat el topònim “Monasteriolo” referit a aquesta vall ja l'any 982. Els treballs de recerca arqueològica no es donen encara per finalitzats.

Font: www.patrimonicultural.diba.cat

Imatges