Tornar

Mina de petroli dels Francesos

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

També anomenada Mina de Petroli de Riutort.

A finals del segle XIX els industrials catalans, en adonar-se de les limitacions del país a l'hora d'obtenir recursos energètics, van dipositar les seves esperances en l'explotació dels jaciments de carbó catalans i, de manera més puntual, en l'obtenció de petroli a partir del tractament de diferents tipus de roques.

Ja des de principis del segle XX es coneix l'existència de sol·licituds per a l'explotació de margues bituminoses a la zona de Riutort. Van ser els francesos Jules León Clavier i Gosselet i Philippe Petit Brice qui, a través de la seva companyia, Compañia Minera de Riutort, creada l'any 1906, van iniciar la construcció i l'explotació de la mina.

En un inici, el petroli s'extreia de les capes de margues bituminoses que afloraven a l'exterior però, posteriorment, i per tal de treure'n més rendiment, eren buscades a través d'un sistema de galeries.

La dificultat que representava la destil·lació del mineral extret, per a la seva posterior conversió en betum de baixa qualitat i el poc ús que se'n donava, van provocar que al cap de poc temps d'iniciar l'explotació s'hagués d'aturar l'activitat extractiva.

El procés de restauració de la bocamina i part dels 340 metres de galeries converteixen aquesta mina en un recurs visitable que permet veure les diferents capes de margues i calcàries i observar com brolla el petroli de les parets sentint la característica olor dels hidrocarburs.

 

NOTES

Si voleu visitar la mina, consulteu horaris o programeu visites concertades al telf. 608 222 525. Dinamització del Patrimoni S.L.

Ara, heu de decidir si voleu tornar a Can Companyó pel mateix camí o bé seguir el track cap el Tossal Rodó. Si seguiu, preneu un corriol poc evident, enfront de la taquilla. Anem a buscar una pista superior (seguiu el track). Si no la trobem, tornem a la pista principal i seguim amunt fins a trobar el desviament a l'esquerra, a uns 100 m.

Imatges