Ruta ocells La Palma Cervelló
Tornar

Font del Marge

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Ens trobem a l’espai d’esbarjo de la font del Marge, situada al costat de la riera de Rafamans i a davant de la zona dels horts del Carrer de Dalt i de Baix.

L’aigua de la font prové de l’aqüífer de la llera de la riera de Rafamans, a on observem una important vegetació arbòria i arbustiva, encara que la vegetació pròpia de ribera és escassa. Al llarg de la riera trobem exemplars aïllats de salzes, oms, àlbers, pollancres, roures, lledoners, saücs i nogueres entre d’altres.

A banda de l'interès ecològic i paisatgístic que representen els horts per si mateixos, cal destacar la gran biodiversitat generada per la diversitat de vegetació i la proximitat de la riera i del bosc.

A l'hivern, quan el bosc no és tan ric en aliments, ocellets com les merles, els tallarols, els caragolets, els pinsans, els lluers, els gafarrons, les caderneres, els verdums i esporàdicament el durbec, entre molts d'altres segons l'època, s'acosten als horts per a cercar-hi aliment. 
 
Els amfibis més habituals són el tòtil, el gripau comú, el gripau corredor i la granota verda, aquesta última en clara regressió per l'ocupació de les basses de reg per carpes, que s'alimenten dels ous. També es pot sentir la reineta (Hyla meridionalis) vora de les basses. 

Els mamífers més abundants són el teixó, el senglar i l'aguineu. 
 
Font: Catàleg Patrimoni.diba.cat 

 

 

Imatges