Tornar

La salamandra

Punt d'interès
Fauna
Fitxa

Introducció

Salamandra salamandra

Ens trobem en un punt on la humitat és ben patent, hàbitat ideal d'amfibis com la salamandra. Probablement la salamandra és d'entre els urodels, amfibis amb cua, el més abundants i fàcil de veure. Les seves larves són fàcils de veure gairebé tot l'any en llocs amb aigües netes com basses, fonts i rierols. Un cop a l'any les femelles submergeixen la part de la cua i posen les larves que un cop acabin el seu desenvolupament sortiran de l'aigua i es dirigiran a llocs humits a dins del bosc, on mascles i femelles viuen tota la seva vida.

La seva aparença, taques grogues sobre fons negre, és utilitzada com a senyal d'advertència per a qualsevol possible depredador ja que la seva pell conté petites quantitats de substàncies tòxiques que irriten els ulls i la boca dels que s'atreveixen a aproximar-s'hi.

Foto: Stefen Häuser.

Imatges