Tornar

Mas Rossinyol

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Quin roure més bonic hi ha sobre la bassa i la font. La font és a tocar la bassa. Imagineu com havia de ser el bosc originari quan la roureda abundava als vorals dels torrents.

Aquests vorals frescals i amb aigua propera, provinent de mines i fonts, es van convertir en els horts de La Torre, horts que avui s'estan deixant. Una mina propera al mas Rossinyol portava l'aigua per un rec que passava per sota la Malesa (encara hi ha alguna bassa) fins al pont o aqüeducte del Vidu sota el poble. (Mina i rec coneguts amb el nom de Gaià). El pont o viaducte servia per regar els horts de sota mateix del poble i tant el pont com el rec estan en desús i mig perduts.

El mas Rossinyol és un dels masos històrics més antics del terme de La Torre de Claramunt. Les primeres referències documentals conegudes provenen dels censos del segle XVIII. Es tracta d'una construcció aixecada en mur de paredat comú format per carreus de mida grossa a la planta baixa, i carreus ben tallats a les cantonades per tal de reforçar l'estructura. Tot el conjunt es troba arrebossat en morter de calç, que ha caigut en alguns trams del mur. Compta amb planta baixa, primer pis i golfes. Presenta molt poques finestres.

 

Imatges