Tornar

Pla de les Sitges

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Juntament amb els indrets propers de l'Olivar d'en Franscisquet, Camaró II i Frígols, tots ells a menys de 200 mts a la rodona, ens trobem en un jaciment arqueològic que comprèn de l'ibèric fins al romà tardà i medieval.

S'ha trobat un camp de sitges, un lloc amb estructures d'una cabana o casa excavades al travertí, un enterrament aïllat i semi-destruït i un dipòsit d'aigua excavat a la pedra calcària. A l'altra banda de la carretera veureu les marques de les roderes a la roca. S'han documentat 28 estructures arqueològiques retallades a la roca, 7 de les quals són atribuïbles a sitges d'emmagatzematge de cereals d'època ibèrica tardana o romano republicana reblertes al segle I a C.

Tot plegat s'anà trobant a partir de 1917, continuat el 1948 i posteriorment al 1982 amb la construcció de la carretera i al 2003 en les prospeccions de les obres del gasoducte de Subirats a Òdena.

Aquestes estructures corresponen a tres moments d'ocupació de l'espai:

1. Ocupació en època ibèrica, representada per sitges.

2. Utilització de l'espai com a necròpolis, que podria ser d'època tardo-romana o medieval. D'aquesta fase s'han documentat un total de 10 tombes.

3. Rases de vinyes d'època moderna. Quant a les rases de vinya, aquestes estan relacionades amb les tasques agrícoles en època moderna, ja que en el seu interior s'han localitzat alguns fragments de ceràmica vidriada. CC.AA (1991)

 

Imatges