Tornar

Badlands

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Les margues grises i blaves que tenim a la nostra dreta són molt toves i plàstiques, el grau d'inclinació del tall a la roca, molt vertical, fa que s'erosionin d'una manera molt ràpida.

És un terreny molt dinàmic, i amb cada episodi de pluges una mica intenses, canvia la seva forma amb reguerots i xaragalls profunds que s'emporten el material pendent avall.

El terme "badland significa" terres dolentes, apareixen en terrenys secs formats per altres roques sedimentàries i també argiles.

En els badlands trobem les formes abans anomenades, així com també rambles, canyons i barrancs com a formes geològiques.

 

Imatges