Tornar

L'hàbitat de les falgueres

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

En el punt que travessem el torrent de la Font Nova, un gorg sota una balma coberta de vegetació dóna un aire selvàtic a l'espai. Les parets estan cobertes de molses i falgueres com la falzia roja (Asplenium trichomanes) petita i tija vermellosa, la falzia negra (Asplenium adiantum-nigrum) més ample, de fulles dues vegades compostes i tiges negres, l'herba pigotera (polypodium vulgare) que en el revers mostra uns pics de color daurat, i l'esplèndida falguera mascle (Dryopteris filix-mas)que surt des de terra en roseta basal, amb les fulles grans i erectes. Les vidalbes (Clematis vitalba) penjant de les branques de roures (Quercus pubescens) i freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior) acaben de configurar l'escena. 

Imatges