Tornar

Collet de la Mongia

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Hem baixat el petit cingle de sota els plans i ja som al collet on podem copsar alhora les dues vessants: obaga i solella. Nosaltres pujarem al turó del castell per l'obaga.

Abans però ens criden l'atenció les roques nues del coll. Són margues.

Les margues són roques sedimentàries carbonatades amb un contingut entre el 35-65% d'argila. Són un paquet de sediments que es va dipositar al fons marí (sense oxigen, per això no hi ha colors rogencs), amb una gruixària màxima de 600 m i de color gris. Contenen molts fòssils marins.

Són roques toves, fàcilment alterables de forma física i química, formades per materials fins, llims i argiles. Tenen poca compacitat i es desengranen, erosionant-se fàcilment, donant lloc als típics "badlands" (grans solcs) que veiem als vessants dels turons. Per sobre d'aquestes margues hi ha gresos o lutites de color bru (aquestes darreres són dipòsits continentals de l'època quaternària), és on creix el bosc.

Si creuant el coll mireu al nord. La serra rocosa que es veu és la de Bufadors.

 

Imatges