Tornar

Clapers

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

A tots aquests vessants solells de la serra de les Planes i per extensió de la major part del massís del Garraf, la natura càrstica del terreny fa que apareguin zones amb amuntegaments de pedres en superfície i en conseqüència sense accés al sòl per a les plantes: són els ''clapers''.

Al seu voltant, on el sòl eixut és més accessible, la garriga és la formació vegetal dominant. Els garrics o coscons (Quercus coccifera) són aquestes alzinetes en forma d'arbust amb les fulles molt punxants. També fa aglans que, de ben segur, el senglar menja.

 

Imatges