Tornar

Rieres mediterrànies

Fitxa

Introducció

Les precipitacions pròpies del clima mediterrani, provoquen un règim molt irregular a les rieres com a la que ara ens trobem. Les crescudes i les sequeres creen hàbitats temporals, rics i diversos: El medi aquàtic, espais oberts, codolars, vegetació de ribera.

Una flora i fauna relacionades en els diversos microhàbitats així com interrelacionades amb els espais agrícoles i forestals del voltant. Bosc de ribera, vegetació arbustiva, herbassars higròfils i canyissars, conformen la flora, on s'alimenten, reprodueixen i refugien un gran nombre d'espècies animals.

En un territori tan humanitzat com és la plana del Vallès els rius funcionen com a corredors naturals.

Imatges