Tornar

Parc de Joan Fuster

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Fixeu-vos com es repeteix el paisatge de fora, aquí dins el nucli urbà. Ha estat un encert mantenir aquests elements del nostre paisatge vegetal: els retalls de bosc de pi blanc i pinyoner amb sotabosc d'alzinar, i les platanedes associades als torrents.

Imatges