Tornar

Paisatge agrari

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

A partir de la primera meitat del s.XX l’economia agrària de Polinyà patí un important retrocés a favor de la industrial . L’economia agrària tradicional del municipi, que produïa vinya, cereals (ordi i blat) i llegums, ha anat minvant, per bé que encara es conreen cereals (ordi, civada i blat) i farratge (alfals). D’igual manera, la ramaderia també va anar retrocedint al llarg dels darrers anys del segle XX; destaca, però, la cria de bestiar porcí i de conills.

Els bosquetons, d’alzina, pi pinyer i algun roure queden restringits a les vores els torrents.

Imatges