Rutes natura bàges
Tornar

Ca l'Oliver

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

L'arquitectura del mas, la capella, les tines, el forn, les basses i la integració en el paisatge que l'envolta, fan d'aquest mas un element patrimonial de primer ordre.

El cos central és format per una masia de tipus clàssic amb el carener paral·lel a la façana i coberta a doble vessant; sobre aquesta primera construcció, a banda i banda s'hi ha afegit cossos que han doblat les seves proporcions: són dependències de treball que s'agrupen al voltant de la casa, deixant espais interiors com a pati. 

A fora, al sector nord hi ha una construcció aïllada, amb diversos cossos, i sobre una plataforma o podi de pedra, amb quatre tines. Es troba al costat de la capella (aquesta queda entre la casa i les tines). Es tracta d'una construcció allargada típica, amb coberta a un vessant. Les tines són força grosses.

Abans de l'any 1500 és documentat ja el Mas Oliver i el seu estadant Gabriel Torra.
Al s. XVI la masia era un important centre d'explotació ramadera: l'any 1586 tenien un ramat de 79 ovelles, 2 moltons, 53 anyells i 63 cabres i es dedicaven al conreu de forment, sègol, civada, ordi, espelta i blat segolós.

L'any 1688 la masia comptava amb  un rellevant celler.

L'any 1546 Gabriel Torreblanca va obtenir permís del senyor de Rajadell per a edificar prop la masia, la capella de Sta. Magdalena.

 

Imatges