Fitxa

Introducció

A sobre dels camps que veieu hi ha la casa d'Orpinell i l'ermita de Santa Maria d'Oripinell.

Aquest sector des que hem travessat la carretera fins que comencem a tombar la serra cap a Fangars, presenta un bosc molt més madur i avançat cap a un futur alzinar. Probablement els conreus de vinya es van abandonar molt més aviat que a l'obaga de Fangars que hem vist al començament.

D'aquí veiem un altre element d'elevat valor paisatgístic i ecològic: el mosaic agrari  són aquests camps, no massa grans, intercalats amb el bosc i amb marges i límits amb bardissa i tanques vegetals formades pels arbusts del bosc del voltant. Tot plegat afavoreix la biodiversitat: més insectes als camps, ocells que se'ls mengen i per sobre l'astor, rapinyaire forestal que fa el niu per aquí a prop i caça aquests ocells.

Els camps són conreus de secà. Quan vam passar hi havia civada i colza.

 

Imatges