Tornar

Bassa i zona humida

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

En aquest indret es forma una bassa que permet un petit hàbitat de zona humida, ja que fins i tot hi creix un petit reducte de canyís, una espècie autòctona que necessita aigua permanent. La configuració de petites basses com aquesta al llarg dels afluents de la conca alta de l’Anoia permet l’aparició de peixos autòctons com el barb cua-roig, amfibis com el gripau comú, el gripau corredor, el gripau d’esperons, el gripauet, la granota verda, el tòtil, la reineta comuna i la salamandra, rèptils aquàtics com la tortuga d’aigua i la serp d’aigua o la serp de collaret. Podem dedicar una estona a veure si clissem alguna cosa que es bellugui! I recordeu que el gran perill d'aquestes petites basses és l'alliberament de tortugues d'aigua i espècies no autòctones, ja que són grans depredadors que devoren larves d'insectes, capgrossos i petits invertebrats autòctons.

Imatges