Tornar

Vegetació de ribera

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Aquest corriol ombrívol passa pel marge esquerra de la riera de Rupit. Vora l’aigua els verns i, una mica mes separats, els freixes de fulla gran, els avellaners, roures i altres arbres puntuals com nogueres. A la bardissa domina el sanguinyol. Els plàtans d’ombra deixen clara la intervenció de l’home i la importància d’aquest camí que baixava del poble.  

Imatges