Tornar

Vapor Burés

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

La primera nau de la indústria tèxtil Burés es va inaugurar el 1887, fundada pels socis Burés, Homs i Safont a la hisenda de l’antic mas i molí de Cuc. El 1902 ja hi havia dues noves naus funcionant, amb 30.000 fusos i 600 telers, que donaven feina a més de 700 obrers, que l’any 1958 s’havien incrementat fins a 1.125. A finals del segle XX l’empresa entrà en crisi, se subdividí en dues societats i acabà tancant a inicis del segle XXI.

Les naus industrials, construïdes a cavall dels segles XIX i XX, se situen a llevant de la carretera, entre el vial i el Ter, i cal destacar-ne especialment el vapor, del 1899-1900, que es conserva en perfecte estat de funcionament i que ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional el 2010.

La colònia està formada per habitatges diversos: en primer lloc, el Mas Cuc, renaixentista, i el veí molí de Cuc, molt reformat. Segonament, la casa dels propietaris, el Xalet, Torre Burés o Villa Eulàlia, de disseny modernista, teulada a quatre vessants i amb una torre, envoltada de jardins. Finalment, els habitatges dels treballadors, uns grans blocs allargassats i de tres pisos, que s’arrengleren a banda i banda de la carretera. Pel mig d’aquest complex hi passava l’antic ferrocarril Girona-Olot, que hi ha deixat l’estació, actualment ocupada per les oficines de la policia municipal.

Imatges