Ocells a la Corbatera
Tornar

Bassa de la Corbatera

Punt d'interès
Paisatges
Fitxa

Introducció

Ens trobem a una zona ampla del riu, una plana al·luvial integrada en el pla de Bages, la qual s'emmarca en l'aiguabarreig Llobregat-Gavarresa en el terme municipal de Sallent, prop de Cabrianes (100 ha). La Corbatera està inclosa en l'Inventari de zones humides de Catalunya fet pel Departament de Medi Ambient i Habitatge,i a la Guia d'espais d'interès natural del Bages

L'existència d'un ventall variat d'hàbitats diferents (codolars de riu, prats d’herba inundables, basses i llacunes, bosc de ribera i camps de conreu), la seva situació geogràfica en una zona migratòria, tot plegat en una àrea força reduïda, és un dels factors cabdals per tal de comprendre l'atracció d’aquesta zona per una gran diversitat d'aus.

Entre els anys 1994 i 1997 es van realitzar a La Corbatera les feines principals de restauració ecològica,(15 ha) : la neteja general, la construcció de l’estany de la Corbatera i la plantació d’arbres de ribera en parcel·les desforestades. La delegació del Bages de la ICHN va participar-hi.

Vora el pont de la Botjosa hi ha una extensa zona de codolars molt emprada per limícoles, on crien, per exemple, diverses parelles de corriol petit. S’hi observen regularment cames llargues, xivites, gambes roges, així com agrons, etc. En el bosc de ribera restaurat ha permès la nidificació d’espècies com el teixidor, l’oriol o el picot garser gros i una colònia de bernat pescaire als pollancres entre la bassa i el riu. A la bassa hi pesca el blauet i és fàcil ensopegar l’ànec coll-verd o la polla d’aigua.

Imatges