Tornar

Margues i sal

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Veieu davant el vessant solell del serrat del Xipell. Veieu aquí l’alternança de colors blaus i vermellosos d’aquestes margues. Les margues són argiles i llims que tenen un contingut alt de carbonat. Vermelles quan són continentals, riques en òxids de ferro, i blaves quan són d’origen marí.

Fa 35 milions d’anys que el mar va anar retrocedint i assecant-se. L’evaporació va deixar grans dipòsits de roques evaporites sota terra (potasses, guix i sal gemma). Això ha estat un recurs miner.

Les instal·lacions que veieu són la boca de les mines de sal. Passareu per sota la cinta que extreu la roca de sal i la porta a la planta de l’altre costat del riu per separar-ne la silvita. La resta, halita (sal comuna) és rebuig i forma els runams de sal que veieu. De la roca original anomenada silvinita, per cada quilo de silvita, n’hi ha tres d’halita (rebuig).

La silvita és rica en potassi i se'n fabriquen adobs. La potassa és qualsevol roca sedimentària rica en potassi; la d’aquí es diu silvinita. El problema és que surt barrejada amb sal comuna i això genera molt de rebuig. Muntanyes de rebuig i les seves conseqüències ambientals.

 

Imatges