Tornar

Pantà de Vilatortella

Fitxa

Introducció

Estem a la part baixa de la riera de les Llobateres, en el punt en què tributa a la riera de Sant Bartomeu. El nom de Vilatortella prové del mas que es troba a l’altra banda de la carretera i que recorda un dels antics vilars del terme.

Aquesta acumulació d’aigua és de vital importància per animals i plantes, sobretot quan els cursos d’aigua intermitent de les rieres queden interromputs en els mesos més secs.

Entre les espècies de flora que només es troben en ambients fluvials i humits, destaquem el canyís, la boga i els joncs bovals. D’especial importància per amfibis com granotes i gripaus, que conviuen amb atractives aus com l’ànec verd i la polla d’aigua.

 

Imatges