Tornar

Can Vilaseca

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Busca el codi QR al voltant d'aquest punt, escaneja'l i respon a les preguntes. 

Can Vilaseca és una obra noucentista de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Es tracta d'un edifici aïllat de tipologia ciutat-jardí, compost de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a quatre vessants. El cos principal té façana plana i els cossos laterals, de planta baixa, tenen façana plana de composició simètrica desequilibrada pel porxo d'entrada. Apareixen elements representatius de l'arquitectura noucentista.

Ens trobem a la zona de l'eixample del nucli antic amb caràcter de ciutat jardí, el carrer-carretera en què està enclavada la casa és l'eix principal de la població i en ell hi trobem els edificis més representatius de l'arquitectura de finals del segle XIX i primer terç del segle XX.

Font: Inventari de Patrimoni ce la Generalitat

Imatges