Tornar

Gestio forestal

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Fixeu-vos i compareu amb la densitat de pins que hem vist al començament.  Passem de 4 arbres cada 100 m2 a menys de 1. On detectem peu d’alzina surera, la tala de pins és superior. Al sotabosc es deixen espècies llenyoses de creixement lent com el cirerer d’arboç, el bruc arbori o l’aladern. La resta d’arbustos creixeran de nou en poc temps. 

Aquestes operacions són molt important per assegurar una bona massa forestal, que pugui produir arbres madurs i alhora evitar el risc d’incendi i frenar l’erosió. 

Les suredes, a més , contribueixen a frenar el canvi climàtic ja que tenen una alta taxa de captació de carboni, necessari per fer la seva escorça. Eviten així que marxi a l’atmosfera provocant l’efecte hivernacle.

 

Imatges