Fitxa

Introducció

En aquesta obaga dels Banyadors hi creix el faig. Ara mateix ens trobem en un dels indrets amb la densitat més alta de faigs d’aquest vessant.

Aquesta espècie d’arbre necessita un cert grau d’humitat i ombra. És per això que el trobem en aquests vessants i fondals diferenciats de la resta de vessants d’aquest indret. A l’hivern, trobarem els faigs ben pelats, ja que són de fulla caduca, i, a l’estiu, les seves capçades faran penombra permanent al sotabosc, conservant així millor una certa humitat que faran més còmode l’estació de la canícula.

És un bosc típic de l’estatge muntà, tot i que també poden arribar arrelar si es donen certes condicions a cotes més baixes, com és el cas de la famosa fageda d’en Jordà de la Garrotxa. Es diu que estan en regressió, ja que l’augment global de la temperatura i la irregularitat de les pluges en minven les condicions potencials.

Les fagedes són un refugi de fauna molt interessant, on hi destaquen els petits amfibis entre la fullaraca i a prop dels rierols, com la salamandra. També juga un paper important com a font d'aliment hivernal a mamífers i ocells, com els picots, el pinsà mec, el senglar i el liró gris o rata dormidora grisa.

Imatges