Volta al terme per la Via, collada de Sobirana i l’Anzinet
Fitxa

Introducció

Ens trobem recorrent el camí anomenat de la Via, topònim que prové de l’existència en el passat de la instal·lació d’uns carrils per al transport de la fusta que s’obtenia de l’explotació forestal de la zona, després de la compra dels drets de tala al 1917 per part del primer Comte de Fígols, el senyor José Enrique de Olano y Loyzaga.

D’aquestes instal·lacions no en queda res, ja que van ser desmantellades un cop finalitzada la fase més rendible de l’explotació, al cap d’uns dotze anys, conjuntament amb el telefèric instal·lat a la zona del Cap del Grau per baixar els troncs fins al capdavall de la vall del Llobregat, a la zona del Collet. El traçat del camí de la Via és d’un flanqueig evident que va guanyant altura lentament. La pujada de les vagonetes es feia amb animals de tir i la baixada es produïa a través de la pròpia inèrcia del pes del carregament.

Imatges