Tornar

El ferrer

Punt d'interès
Altres
Fitxa

Introducció

Antigament s'estacaven els animal a les anelles de les parets de les cases per poder-los arreglar o canver les ferradures. A Sant Pere es feia a Cal la Tona. En aquesta casa hi anaven els matxos per descarregar el carbó vegetal de les places carboneres de la Costa de la Vinyeta i de la de Bellmunt. Es marxava al matí cap a bosc i en tornaven al vespre amb els sarrions (cabassos a cada costat de l'animal) ben carregats. El carbó es deixava a les voltes de Ca la Tona per a la seva venda.

Imatges