Tornar

Feixinaire

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Sí que hi ha QR. Busqueu pel cos del feixinaire.

L'ofici de feixinaire era un dels més durs i alhora imprescindible per al funcionament de les torneries.

Recrea un ofici ja perdut, el de feixinaire. 

El feixinaire era la persona encarregada d'anar a bosc a buscar fusta per als torners. Amb la fusta es feia un feix per poder-la transportar a l'esquena amb facilitat.

 

Imatges