Tornar

La roureda

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

És el bosc dominant format per roure martinenc, tot i que la pluviometria i l'orientació obaga permet híbrids de fulla més gran. És aquesta major pluja i frescor en alçada la que també afavoreix la presència dels faigs.

Són arbres, com les alzines i els faigs, que fan fruits molt profitosos per la fauna d'aquests boscos. Les seves glans són aliment d'ocells com els picots o els gaigs i de mamífers com el senglar o els ratolins. Els ratolins esdevenen alhora presa del gat fer, el gat mesquer o la fagina.

Altres arbres com l'auró blanc (foto) o la blada, de bonics colors de tardor, esquitxen la roureda.

Aquesta formació boscosa ha estat molt castigada per l'home tant per obtenir-ne fusta, llenya i carbó, com per haver estat una àrea tradicionalment estassada per aconseguir clarianes per pastures.

Imatges