Tornar

Molí de Llobateres

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

El Molí de Llobateras, també conegut com a molí de Centelles, molí de la Torre o de Fontubal, és un antic molí fortificat declarat bé cultural d’interès nacional.

Les primeres notícies que es tenen d’aquest molí són de l’any 1324 quan Arnau de Flequer tenia arrendada la utilització de l’aigua de la font al baró de Centelles per 15 sous. Hem de recordar que els molins en època medieval eren monopoli dels senyors feudals.

La principal característica d’aquest molí, és que es trobava dins d’un edifici fortificat format per una torre de planta quadrada. Es creu que l’origen de la fortificació és degut al seu emplaçament a la frontera meridional del domini dels Centelles.

Aquest molí, en contra del que pugui semblar, no el feia moure cap riu ni torrent, sinó l’abundosa font Tubal que neix al seu costat. 

Els últims amos i masovers i van viure fins a la dècada dels 60, moment fins al qual va estar en funcionament.

 

Imatges